herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Miło nam poinformować, że sołectwa Widuchowa i Dębogóra otrzymały dofinansowanie w wysokości po 10 000,00 zł każde na realizację projektów w ramach organizowanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego konkursu Granty Sołeckie 2021. Oba projekty przewidują ustawienia oświetlenia solarnego na terenie sołectw, które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa.
Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w Województwie Zachodniopomorskim, zgodnie z zapisami ujętymi w celu strategicznym nr 6 „Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu ujętym w Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego".

Wpisany przez: Mariusz Gralak