herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

 

11 czerwca 2021 r. w łączniku Szkoły Podstawowej w Krzywinie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywinie.
Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Krzywin, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Sławomir Michalski, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel, Zastępca Wójta Gminy Andrzej Stachura, oraz przedstawiciel prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Andrzej Szczepaniak.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń, medali i odznak dla wyróżnionych strażaków, którego dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie bryg. Sławomira Michalskiego.

W zebraniu wzięło udział 24 zwyczajnych członków OSP w Krzywinie. Po odczytaniu przez Prezesa dh Mariusza Gralaka sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

WYNIKI WYBORÓW

SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Prezes Zarządu – Mariusz Gralak
Wiceprezes – Kamil Senko
Wiceprezes/ Naczelnik  – Adam Wypchło
Zastępca naczelnika – Piotr Szefler
Skarbnik – Małgorzata Kaźmierska
Sekretarz – Karolina Czerwionka

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP KRZYWIN

Przewodniczący – Mateusz Mulewski
Sekretarz – Jadwiga Mazur
Członek – Piotr Urbański

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP

Mariusz Gralak
Kamil Senko
Adam Wypchło
Karolina Czerwionka
Jan Choncel

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP

Mariusz Gralak
Kamil Senko
Adam Wypchło

Wpisany przez: Mariusz Gralak