herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

„Skrzydła dla Mamy” to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, opiekujących się dziećmi, które nie uczęszczają do przedszkola, czy też mam pozostających bez pracy ze względu na opiekę nad dziećmi.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:
☑️ przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
☑️ zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
☑️ usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
☑️ koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
☑️ koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
☑️ ewentualne porady specjalistyczne,
☑️ ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).
Kto może wziąć udział?
➡ fundacje,
➡ stowarzyszenia,
➡ Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
➡ biblioteki publiczne,
➡ domy kultury,
➡ gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
Termin składania wniosków od 01.03.2021 r. do 09.04.2021 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak