herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Widuchowa o możliwości bezpłatnego korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Kaliska koło Chojny.
PSZOK otwarty jest od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-15:00.
W PSZOK przyjmowane są i zbierane odpady komunalne posegregowane zgodnie z kategoriami wymienionymi poniżej:

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki,
 • odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe (bez styropianu budowlanego, waty szklanej, papy, płyt i rur azbestowych)stanowiące odpady komunalne,
 • zużyte opony(max 8 sztuk w ciągu roku, PSZOK nie przyjmuje opon pochodzących
  z działalności rolniczej oraz z pojazdów większych niż pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony),
 • tekstylia,
 • farby, kleje,
 • oleje silnikowe,
 • środki ochrony roślin,
 • odpady zielone (liście, skoszona trawa, drobne gałęzie),
 • szkło oraz opakowania ze szkła,
 • papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
 • metale oraz opakowania z metali (np. blacha stalowa, aluminium itp.),
 • opakowania wielomateriałowe.
  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów od firm i osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak