herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dziś przed południem tj. 5 marca 2021 r. Gminę Widuchowa odwiedzili przedstawiciele Lasów Państwowych z naszego regionu, a byli nimi: Andrzej Szelążek  - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Arkadiusz Paleń - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino, Daniel Pogorzelec - p.o. Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino oraz Panie Lidia Kmiecińska i Joanna Kowalczyk zajmujące się gospodarką leśną w Nadleśnictwie Gryfino. Omówiono zagadnienia dotyczące gospodarki leśnej na terenie gminy oraz skupiono się na sprawach związanych z funkcjonowaniem tarasu widokowego. Inwestycja powstała w ramach projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, lecz zostanie przekazana Nadleśnictwu Gryfino. Te instytucje wraz z Gminą Widuchowa będą odpowiedzialne za kierunek działań związanych z tarasem: działalność promocyjną, edukacyjną i turystyczną.

Wpisany przez: Mariusz Gralak