herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy!!

pragniemy zwrócić uwagę na konieczność gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach zgodnych z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Widuchowa oraz obowiązującymi polskimi normami.
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklaracje zgodności wystawioną przez producenta. Polskie Normy określiły pojemniki na odpady pod numerem PN-EN 840-1.

Pojemnik do odpadów spełniający normę PN-EN 840-1:
- posiada odpowiednią konstrukcję zaczepu umożliwiającą opróżnianie przez specjalistyczne pojazdy za pomocą chwytaków grzebieniowych,
-  przystosowany jest konstrukcyjnie i wytrzymałościowo do rozładunku mechanicznego,
-  wyposażony jest w kółka umożliwiające swobodne przemieszczanie,
-  posiada pokrywę.

Pojemnik na odpady:
- nie może być uszkodzony, pęknięty oraz nie może być przeładowany,
- musi posiadać stabilne, nieuszkodzone dno,
- musi być utrzymany w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

Wpisany przez: Mariusz Gralak