herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030". Konsultacje mają charakter ogólnogminny, W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy gminy Widuchowa. Konsultacje będą prowadzone od 30 grudnia 2020 r. do 5 lutego 2021 r.
Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030" wraz z Formularzem zgłaszania uwag do projektu został opublikowany na stronie internetowej gminy Widuchowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zapraszamy mieszkańców do składania opinii, uwag i wniosków do projektu.  Formularz  można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej lub BIP (link poniżej).

Wypełniony Formularz zawierający opinie, uwagi i wnioski do projektu Strategii można składać w następujący sposób:

  1. W siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa, poprzez wrzucenie formularza do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku urzędu;
  2. Poprzez przesłanie formularza pocztą na adres Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa; 
  3. Za pomocą poczty elektronicznej, na adres org@widuchowa.pl;
  4. Poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej Urzędu Gminy Widuchowa na platformie ePUAP   /1e94x8bjn7/skrytka

Dokumenty do pobrania:

Projekt "Strategii Rozwoju Gminy Widuchowa na lata 2020-2030"

Formularz zgłaszania uwag do projektu

Wpisany przez: Andrzej Stachura