herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartek, 17 grudnia 2020 r. w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Widuchowej odbyły się uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia uroczystości miały charakter kameralny i odbyły się osobno dla każdej z par. Piękny jubileusz "Złotych Godów" obchodziły pary: Halina i Andrzej Dziuba, Maria i Bogdan Kluka, Maria i Jan Palczak, Józefa i Jan Duber oraz Helena i Mirosław Wołyńscy. Niestety Pani Helena źle się czuła i nie mogła przybyć.
Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel wspólnie z zastępcą Panem Andrzejem Stachurą. Panowie Wójtowie pogratulowali Jubilatom pięknego Jubileuszu, życząc jednocześnie kolejnych wspólnie spędzonych lat w zdrowiu i wzajemnym poszanowaniu.
Szanownym Jubilatom gratulujemy pięknego Jubileuszu małżeństwa, życzymy zdrowia, miłości bliskich oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.

Wpisany przez: Mariusz Gralak