herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie 300+ przysługuje również rodzicom pracującym za granicą.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wnioski złożone do 30.07.2020 r. online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl lub bankowości elektronicznej, wypłacone będą w dniu 31 lipca 2020r.

Od dnia 1 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą wnioski w formie papierowej, druki na formę papierową wydawane będą od 15 lipca br. Zadanie realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej, który w ubiegłym roku przyjął 444 wnioski. Ogólna liczba wypłaconych świadczeń 622 na kwotę 186 600,00 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak