herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką dzieci w domu, planujemy prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci z klas 0-III od 25 maja.

Ze względu na wciąż obowiązujące szerokie obostrzenia epidemiczne, które mają gwarantować bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej nad nimi opiekę, gotowi jesteśmy przyjąć jedynie ograniczoną liczbę dzieci niż reguluje to rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz.996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w pierwszej kolejności z zajęć będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwem objęte są też dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednocześnie informuję, że prowadzone będzie kształcenie zdalne w obowiązującej formie.

Zainteresowani rodzice proszeni są kontakt telefoniczny z dyrektorem szkoły (91 416 71 15 w godzinach 8.00 – 15.00) do 19 maja (wtorek).

Wpisany przez: Mariusz Gralak