herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

To nie są ferie, ani dodatkowe wolne! Czasu wolnego nie spędzajmy na spotkaniach w mniejszych lub większych grupach.  Placówki edukacyjne i kulturowe zamknięto po to, by zminimalizować możliwość przenoszenia się wirusa. Niech wszyscy, którzy mogą,  a szczególnie dzieci i młodzież mająca wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pozostaną w tym okresie w domach by nie roznosić wirusa. Dzieci i młodzież głównie chorują niemal bezobjawowo, ale są też najbardziej mobilni, w związku z czym stanowią największe zagrożenie przy zakażaniu innych.
Apel do rodziców: starajcie się nie zostawiać dzieci pod opieką dziadków.

Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych, głównie seniorów.

                                                                                                                 Wójt Gminy Widuchowa
                                                                                                                       Anna Kusy-Kłos

Wpisany przez: Mariusz Gralak