herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Trzecie w tym tygodniu zebranie wyborcze odbyło się w świetlicy wiejskiej w Ognicy. Sołtysem została wybrana Pani Iwona Przychoćko, która objęła tę funkcję w roku 2018 w wyniku wyborów uzupełniających. W czasie kilku miesięcy urzędowania Pani Sołtys dała się poznać jako dobry gospodarz i zdobyła zaufanie mieszkańców, którzy ponownie powierzyli jej kierowanie Sołectwem.

W skład siedmioosobowej Rady Sołeckiej weszły same Panie, stanowiące najbardziej aktywną grupę mieszkanek, od dawna działających na rzecz swojej miejscowości, w szczególności inicjując i organizując szereg lokalnych przedsięwzięć dla dzieci oraz dorosłych mieszkańców sołectwa. Nowo wybrani członkowie rady Sołeckiej Sołectwa Ognica to: Natalia Kucharska, Agnieszka Smętek, Agnieszka Kaczor-Smętek, Natalia Brzezińska, Gabriela Dyoniziak, Bożena Kaczor i Justyna Konończuk.

Wójt Anna Kusy - Kłos złożyła Pani Sołtys i Paniom z Rady sołeckiej gratulacje i życzenia udanej współpracy w realizacji planów i zamierzeń w nowej kadencji. Podziękowała także Komisji skrutacyjnej pod przewodnictwem Pana Andrzeja Przychoćko, za sprawne i wzorowe przeprowadzenie procedury głosowania.

Wpisany przez: Andrzej Stachura