herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Marwicach odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Marwice oraz Rady Sołeckiej Sołectwa Marwice.

W przypadku braku quorum zebranie wiejskie odbędzie się w dniu 25 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Świetlicy Wiejskiej w Marwicach.

Porządek obrad:
1. Wybory Sołtysa Sołectwa Marwice.
2. Wybory Rady Sołeckiej Sołectwa Marwice.
3. Informacja dotycząca przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie Statutu Sołectwa Marwice.

Wpisany przez: Mariusz Gralak