herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W sobotę 22 września 2018 r. uroczyście otwarto nowy plac zabaw dla dzieci. W ceremonii przecięcia wstęgi wzięli udział  Wójt Gminy Widuchowa Anna Kusy - Kłos, Proboszcz parafii Krzywin ks. Jan Karwath oraz Sołtys Sołectwa Krzywin Jadwiga Mazur. Pani  wójt Anna Kusy - Kłos pogratulowała mieszkańcom Krzywina nowych, udanych inwestycji i zachęciła do korzystania z placu zabaw i Otwartej Strefy Aktywności podkreślając, że obiekty te powstały w dużej mierze dzięki doskonałej współpracy urzędu gminy i wójta z grupą najaktywniejszych przedstawicieli krzywińskiej społeczności skupionych wokół Pani Sołtys, Rady sołeckiej i ADK "Szafir". Sołtys Jadwiga Mazur w imieniu mieszkańców podziękowała Pani Wójt za wsparcie i podjęcie działań, dzięki którym w centrum Krzywina powstały nowe obiekty służące dzieciom i dorosłym. Ksiądz proboszcz, który uroczyście poświęcił plac zabaw i nowe elementy otwartej strefy aktywności zachęcał korzystających, aby  dbając o rozwój fizyczny pamiętali również o rozwoju duchowym. 

  

Otwarcie placu zabaw odbyło się podczas Wielkiego Festynu Rodzinego "Pożgnanie lata" zorganizowanego przez Wójta Gminy Widuchowa, LUKS Krzywin, OSP Krzywin, ADK "Szafir" i Radę sołecką Sołectwa Krzywin.

  

  

Wpisany przez: Andrzej Stachura