herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 4 czerwca 2018 r. w Szczecinie w  Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz członek Zarządu Ryszard Mićko podpisali umowy z laureatami konkursu KSOW, wśrod których znalazła się Gmina Widuchowa. Umowę w imieniu gminy podpisali Wójt Anna Kusy - Kłos i skarbnik Marcin Bachta.

O wsparcie realizacji wybranych działań mogły starać się jednostki samorządu terytorialnego, oganizacje pozarządowe, lokalne grupy działania czy oraz inni partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Realizowane zadania mające m.in. aktywizować lokalnych mieszkańców, rozwijać turystykę, a także wspierać rolników zostaną zrealizowane w 2018 r. dzięki środkom konkursowym w wysokości prawie 600 tys. zł pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W tym roku dofinansowanie otrzymały łącznie 23 inicjatywy.

Gmina Widuchowa znalazła się na liście rankingowej (Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich) z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 33 191,55 zł przeznaczoną na zadanie: Organizacja Dożynek Gminnych poprzez przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz wydanie publikacji z rodzinnej kuchni.


  

Wpisany przez: Andrzej Stachura