herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zarząd Powiatu w Gryfinie
ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym oraz nabór członków komisji konkursowej.

 

 

= = = Poniżej treść dokumentów do pobrania = = =

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2018 zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

 

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak