herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z okresem konsultacji opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim pod kierunkiem Pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach informuje, że wszelkie informacje na temat tworzonej strategii można znaleźć na stronie www.zodr.pl w zakładce „Strategia, wieś i rolnictwo” w panelu pn. „Konsultacje społeczne”, a udział w systemie Konsultacji Społecznych jest ogólnodostępny i nie wymaga od uczestnika logowania się do panelu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak