herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wraz z irlandzkim Partnerem Together-Razem Centre rozpoczęła realizację projektu pn. „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają poniższe kryteria łącznie tzn.:
1. są w wieku 18-35 lat;
2. są osobami niepracującymi lub biernymi zawodowo;
3. zamieszkują województwo zachodniopomorskie;
4. nie uczą się ani nie szkolą.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktujemy osoby z następujących grup:
1. osoby, które opuściły zakład poprawczy, Schronisko dla Nieletnich, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, pieczę zastępczą;
2. osoby długotrwale bezrobotne;
3.  osoby posiadające wykształcenie maksymalnie gimnazjalne;
4. osoby niepełnosprawne;
5. kobiety.

Dzięki udziałowi w projekcie każdy uczestnik:
1. uzyska pomoc doradcy zawodowego i psychologa w określeniu ścieżki zawodowej i edukacyjnej;
2. będzie miał możliwość płynnego posługiwania się w mowie i piśmie językiem angielskim;
3. uzyska pomoc w zakresie pisania CV oraz listu motywacyjnego;
4. skorzysta z kursów nadających uprawnienia do wykonywania zawodu.

W ramach projektu 54 osób udział w kursach z branży:
1. biurowej pracownik biurowy, księgowy);
2. gastronomicznej (kucharz, kelner, barista);
3. zdrowia i urody (kosmetyczka, masażysta);
4. IT (grafik komputerowy, serwis komputerowy).

Zachęcam do śledzenia strony internetowej projektu www.bezgranic.zgd.com.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wpisany przez: Mariusz Gralak