herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Państwowa Komisja Wyborcza przedłużyła do dnia 6 kwietnia 2018 r. termin zgłaszania kandydatur na funkcję urzędnika wyborczego we wszystkich gminach.
Podstawowymi wymaganiami stawianymi kandydatom jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz zatrudnienie kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

 

Z pozostałymi informacjami dotyczącymi wymagań dotyczących kandydowania, wzoru zgłoszenia (druk), wymaganych dokumentów oraz zakresu zadań urzędników wyborczych można zapoznać się na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

http://szczecin.kbw.gov.pl/337_Wydarzenia/1/24263_INFORMACJA_O_ZASADACH_DOKONYWANIA_ZGLOSZEN_KANDYDATOW_NA_FUNKCJE_URZEDNIKA_WYBORCZEGO_ORAZ_O_LICZBIE_URZEDNIKOW_WYBORCZYCH_W_POSZCZEGOLNYCH_GMINACH

Wpisany przez: Mariusz Gralak