herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju oraz Referatu Finansowego.

Tematyka kontroli:
1. Kontrola wydatków z Urzędu Gminy na zadanie: „Budowa i modernizacja dróg gminnych w latach 2010 – 2016”.
2. Kontrola wydatków na obsługę Rady Gminy w latach 2013-2016 oraz kontrola wysokości umorzeń podatkowych w roku 2016.

2. W dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz.12.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Funkcjonowanie świetlic wiejskich. Potrzeby inwestycyjne i remontowe. Integracja i aktywizacja mieszkańców. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i starszych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak