herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 07 maja 2024 roku odbyła się pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Widuchowa. Radni z rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Widuchowej  Pani Mirosławy Kęckiej odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego oraz złożyli ślubowanie.

Paweł Wróbel - Wójt Gminy Widuchowa odebrał zaświadczenie o wyborze na wójta i złożył ślubowanie. W swoim wystąpieniu podziękował wyborcom za udzielenie wysokiego poparcia w wyborach. Zadeklarował kontynuację rozpoczętych w poprzedniej kadencji działań oraz pełną współpracę z Radą Gminy Widuchowa.

Urzędnicy, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtysi oraz radni złożyli gratulacje i kwiaty na ręce wójta.

    

Na dzisiejszej sesji wybrano także prezydium rady oraz składy stałych komisji rady.

Przewodniczącym Rady Gminy Widuchowa został radny Bogdan Kosmalski, stanowiska wiceprzewodniczących objęły radne Agnieszka Szefler i Monika Majer

Wpisany przez: Andrzej Stachura