herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 maja 2023 r. o godz. 09.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka posiedzenia:
Sprawa skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzywinie

Wpisany przez: Andrzej Stachura