herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 12 maja 2023 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Referatu Finansowego. 
Tematyka kontroli:
1. Kontrola  wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2022.
 

Wpisany przez: Andrzej Stachura