herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

11 sierpnia o godz. 11.00 w siedzibie Nadzoru Wodnego w Widuchowej odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwołane przez Wójta Gminy Widuchowa, w związku z pojawieniem się śniętych ryb w Odrze.

Na zaproszenie Wójta Gminy w posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Daniel Derdowski – kierownik Działu Utrzymania Zarządu Zlewni w Szczecinie, Kamila Stachera-Szpyt - zastępca kierownika Obiektu Hydrotechnicznego w Widuchowej, Krzysztof Grzelak – prezesa Rybackiej Spółdzielni „Regalica” w Gryfinie, Agnieszka Tarka – dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej oraz z ramienia Urzędu Gminy Lidia Rafa – kierownik referatu Ochrony Środowiska i Mariusza Gralaka – kierownika referatu Inwestycji, Strategii i Rozwoju.
W czasie spotkania omówiono komunikaty służb oraz ustalono system monitorowania zjawisk na rzece. Dokonano także wizji terenowej z lądu i wody. Stwierdzono śnięte ryby kilku gatunków (leszcze, brzany, sandacze). Nie stwierdzono niepokojącego zapachu oraz nie zaobserwowano obcych substancji.
Z ramienia Rybackiej Spółdzielni „Regalica” oddelegowane zostały osoby, które odławiają martwe ryby (będzie to prowadzone na bieżąco).
Z informacji uzyskanych od służb zewnętrznych ustalono, że w próbkach wody pobranych na wysokości Gminy Widuchowa nie stwierdzono skażenia. Wykazano natomiast duże natlenienie wody.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na bieżąco monitoruje sytuację w granicach administracyjnych gminy, a sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Do czasu wyjaśnienia sprawy nie zaleca się korzystania z Odry w celach rekreacyjnych oraz wędkowania.

Wpisany przez: Mariusz Gralak