herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

24 listopada Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel uczestniczył w spotkaniu posła na Sejm RP Artura Szałabawki z burmistrzami i wójtami gmin powiatu gryfińskiego, które odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino.
Tematem spotkania był rządowy Program Inwestycji Strategicznych  Polski Ład w kontekście szans, jakie niesie dla samorządów.

Foto: UMiG Gryfino

Wpisany przez: Mariusz Gralak