herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 29 listopada 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Samorządu i Oświaty oraz Komisji Finansów i Gospodarki.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na XXXIII Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak