herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Po zebraniach sprawozdawczo-wyborczych przeprowadzonych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Widuchowa tj. Widuchowa, Krzywin i Ognica przyszedł czas na przeprowadzenie Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Widuchowej, który odbył się w piątek 19 listopada 2021 r. w Krzywinie i wyłonił władzę na kolejną pięcioletnią kadencję.

Porządek zjazdu przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Gminnego OSP RP oraz wybory na następną kadencję Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Widuchowej, Komisji Rewizyjnej, przedstawicieli  i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście m.in.: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Sławomir Michalski, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel z małżonką, Zastępca Wójta Andrzej Stachura, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego dh Andrzej Szczepaniak, Komendant Gminny OSP dh Mariusz Gralak,  ustępujący zarząd oraz druhny i druhowie z jednostek OSP z terenu Gminy Widuchowa.

W wyniku przeprowadzonego głosowania spośród zebranych na sali wyłoniono nowy Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Widuchowej w składzie:

SKŁAD ZARZĄDU
ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Paweł Wróbel Prezes
2 Roman Wudarczyk Wiceprezes
3 Andrzej Winnik Wiceprezes
4 Mariusz Gralak Komendant Gminny
5 Adam Wypchło Skarbnik
6 Kamil Senko Sekretarz
7 Zenon Pięta Członek
8 Wojciech Kiedos Członek
9 Zygmunt Perliński Członek


  SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WIDUCHOWEJ

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Jan Berbeś Przewodniczący
2 Maciej Kluka Wiceprzewodniczący
3 Jan Choncel Członek

Na przedstawicieli do Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Gryfinie zjazd rekomendował dh Mariusza Gralaka i dh Andrzeja Winnika, którzy jednocześnie otrzymali mandaty delegatów na wspomniany zjazd.

Wpisany przez: Mariusz Gralak