herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gminy Widuchowa, Mieszkowice, Cedynia, Chojna, Banie, Moryń i Powiat Gryfiński postanowiły wspólnie starać się w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 o środki unijne.
W tym celu zawiązano porozumienie o współpracy w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dolnoodrzański Obszar ZIT bo taką nazwę przyjęło porozumienie będzie negocjował kontrakt z samorządem wojewódzkim.
W pierwszej kolejności zostanie opracowany wymagany dla ZIT dokument strategia terytorialna (obszary oddziaływań).

Wpisany przez: Mariusz Gralak