herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

3 lipca 2021 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ognicy odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tejże jednostki.
 

Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Ognica, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zastępca Wójta Gminy Andrzej Stachura oraz  Komendant Gminny OSP dh Mariusz Gralak.
Jak w większości jednostek i tu zebranie rozpoczęło się od wręczenia zaległych medali, odznaczeń i wyróżnień. W zebraniu wzięło udział 24 z 36 zwyczajnych członków OSP w Ognicy. Po odczytaniu przez  sekretarza OSP dh Jana Berbesia sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie OSP udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

 WYNIKI WYBORÓW

SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP OGNICA

Prezes Zarządu – Zygmunt Perliński
Wiceprezes/ Naczelnik  – Andrzej Winnik
Skarbnik – Barbara Fiejtek
Sekretarz – Agnieszka Smętek
Członek – Jan Berbeś

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP OGNICA

Przewodniczący – Mateusz Gralak
Członek – Piotr Gierasimczyk
Członek – Tomasz Makuch

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP

Zygmunt Perliński
Andrzej Winnik
Jan Berbeś

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP

Zygmunt Perliński
Andrzej Winnik

Wpisany przez: Mariusz Gralak