herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Otwarta Strefa Aktywności w Bolkowicach od ponad roku była zamknięta dla mieszkańców, gdyż podłoże, które zastosowano uniemożliwiało bezpieczne korzystanie z obiektu. Dzięki zaangażowaniu Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz władz gminy udało się wymienić podłoże, wyrównać warstwą piasku i wysypać żwirem. Od teraz można już korzystać z OSY, żeby mieć talię osy.
Pragniemy gorąco podziękować Szczecińskiej Kopalni Surowców Mineralnych oddział Ognica za ufundowanie żwiru oraz firmie Brukexpert z Nawodnej za przywiezienie piasku i żwiru.

Wpisany przez: Mariusz Gralak