herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala ślubów) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:

1. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Finansów i Gospodarki  za 2020 r.
2. Opracowanie planu pracy Komisji Finansów i Gospodarki na 2021 r.

Wpisany przez: Andrzej Stachura