herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Trwa konkurs pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które w latach 2010-2020 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Zgłoszenie w imieniu sołectwa może dokonać: sołtys, członek rady sołeckiej, wójt/burmistrz.
Organizatorem konkursu jest Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Konkurs jest realizowany we współpracy z Samorządami Województw pod patronatem medialnym miesięcznika „Gazeta Sołecka”.

Ostateczny termin składania wniosków: 8 lutego 2021 r.

Więcej informacji: http://www.funduszsolecki.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1106:iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz-soecki-najlepsza-inicjatywa-czas-start&catid=43:aktualnosci&Itemid=1

Wpisany przez: Mariusz Gralak