herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha ich na margines społeczeństwa.” Jan Paweł II

Pełniący funkcję Wójta Gminy Widuchowa Jerzy Sołtysiak wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Panią Justyną Stasiowską udali się do szczególnych mieszkańców naszej gminy – seniorów, którzy ukończyli 90 lat. Jubilatom złożono serdeczne życzenia oraz wręczono kwiaty i drobny upominek. Szanownym Jubilatom życzymy jeszcze wielu pięknych lat życia w zdrowiu, radości i miłości najbliższych oraz szacunku społecznym.

Szanowni Jubilaci: Pan Marian Perepeczko, Pani Maria Łukajczuk, Pani Karolina Jakubowska, Pan Jan Mazur, Pani Halina Dębska, Pan Stanisław Dadacz, Pani Anna Kot, Pani Irena Tucholska .

Wpisany przez: Mariusz Gralak