herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kierownik Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane:
- od 1 lipca 2020 r. elektronicznie (za pośrednictwem Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl , ePUAP, PUE ZUS, oraz wybranych systemów bankowych),
- od 1 sierpnia 2020 r. tradycyjnie (w wersji papierowej)  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Widuchowej, pokój nr 04.

Wnioski będą dostępne w siedzibie Ośrodka od dnia 27.07.2020 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej w godzinach od 7.15 do 15.15 pod numerem telefonu 914167255 wew. 26.

INFORMACJA
dla osób korzystających ze świadczenia wychowawczego tzw. 500+

Osoby, które składały wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w roku 2019 lub 2020, nie muszą składać nowych wniosków.

W oparciu o dotychczas złożone wnioski – prawo do świadczenia wychowawczego zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze dla tych osób na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 to:

  • od dnia 1 lutego 2021 roku (dla wniosków składanych drogą elektroniczną),
  • od dnia 1 kwietnia 2021 roku (dla wniosków składanych drogą tradycyjną - w formie papierowej).

Jednocześnie informujemy, że osoby, które do tej pory nie korzystały ze świadczenia wychowawczego 500+, mogą składać wnioski na bieżąco.

Wpisany przez: Mariusz Gralak