herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Samochody trafią do jednostek w gminach do 20 tys. mieszkańców, po jednym na województwo. Warunkiem zdobycia nowoczesnego samochodu pożarniczego jest odnotowanie najwyższej frekwencji w pierwszej turze w wyborach prezydenckich, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 28 czerwca 2020 r.
Przedsięwzięcie zakłada, że ta gmina, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma od komendanta głównego PSP środki na sfinansowanie w całości jednego z 16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Pojazdy te zostaną w całości sfinansowane przez MSWiA.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSWiA pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mswia/bitwa-o-wozy--mswia-sfinansuje-wozy-strazackie-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

Wpisany przez: Mariusz Gralak