herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

To wsparcie dla osób starszych i z niepełnosprawnościami mieszkających w Gminie Widuchowa.
Pomoc obejmowała będzie zakup leków, żywności oraz środków czystości.
Akcja "Zakupy dla seniorów" adresowana jest do seniorów i osób z niepełnosprawnościami, mieszkających w naszej gminie.
Usługa dostarczenia podstawowych, codziennych produktów i leków będzie bezpłatna. Koszt zamówionych zakupów, który pokrywa zainteresowany, nie może przekroczyć kwoty 200 złotych. Żywność, środki higieniczne i środki czystości będą kupowane w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób starszych., a leki na podstawie recept.
Z "Zakupów dla seniorów" mogą skorzystać osoby w wieku powyżej 65 roku życia, samotnie prowadzące gospodarstwo domowe lub mieszkające z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną.
Akcja zakłada pomoc związaną z zakupem produktów codziennego użytku maksymalnie dwa razy w tygodniu.

Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie pod numerem: 91 4167255 wew. 43 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Podczas rozmowy z pracownikiem należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Dzięki tej rozmowie osoba potrzebująca będzie mogła konkretnie powiedzieć, jakich zakupów potrzebuje i ustalić termin ich realizacji.
Rozmowy telefoniczne będą podstawowym narzędziem kontaktu.
Sposób zapłaty za zakupy oraz sposób dostarczenia towarów zostanie ustalony indywidualnie z zainteresowaną osobą.
Pamiętajmy o starszych mieszkańcach naszej gminy, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy sąsiadom.
Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki współpracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak