herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Państwo.

Gmina Widuchowa rozpoczęła prace nad nową strategią rozwoju na lata 2020-2030, dzięki której wskażemy nowe kierunku rozwoju. Budowę strategii rozpoczniemy od  licznych konsultacji społecznych, adresowanych do mieszkańców gminy, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli lokalnego biznesu, rolników.  Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, najbliższych oczekiwaniom i potrzebom społeczności Gminy Widuchowa

WSZELKIE WSKAZÓWKI, UWAGI, PROPOZYCJE PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES EMAIL: isr@widuchowa.pl

Wpisany przez: Andrzej Stachura