herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Widuchowa.
Ogłoszenie dotyczy sprzedaży trzech atrakcyjnie położonych działek znajdujących się przy ul. Zielonej w Widuchowej.

Każda z nich ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej oraz sieci wodnej i kanalizacyjnej. Działki mają wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym oraz niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkiem.

Szczegóły:
Działka nr 226 - powierzchnia 0,1037 ha - 53 000 zł
Działka nr 718 - powierzchnia 0,0991 ha - 47 000 zł
Działka nr 231/1 - powierzchni 0,0861 ha - 46 000 zł

Szczegółowych informacji udziela się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, pok. nr 14, tel. 914167255 wew. 28 oraz stronie internetowej www.bip.widuchowa.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak