herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

11 paź
2019

JEST POROZUMIENIE W SPRAWIE MODERNIZACJI RONDA W MARWICACH

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Widuchowa

Uprzejmie informujemy, iż pomiędzy Panią Wójt Anną Kusy Kłos, a Panem Starostą Gryfińskim Wojciechem Konarskim zostało podpisane porozumienie dotyczące  modernizacji ronda w miejscowości Marwice. Po zrealizowaniu inwestycji - "Remont drogi gminnej w miejscowości Marwice", dzięki zawartemu porozumieniu zostanie wyremontowane jedyne rondo w naszej gminie łączące drogę gminną z drogą powiatową. Skorzystają na tym nie tylko zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego, ale także wszyscy mieszkańcy. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz estetyka miejscowości.

,, To już kolejne wspólne przedsięwzięcie na rzecz mieszkańców Gminy – stwierdziła Pani Wójt Anna Kusy Kłos podpisując porozumienie– cieszy mnie fakt, że wspólnie z Panem Starostą potrafimy ustalić priorytety naszych działań, w których dobro mieszkańców małych miejscowości jest najważniejsze”.

czytaj więcej


11 paź
2019

LINIA KOMUNIKACYJNA GRYFINO - PACHOLĘTA – MARWICE - GRYFINO FUNKCJONUJE NORMALNIE DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Szanowni Mieszkańcy Gminy Widuchowa, uprzejmie informujemy, iż w drodze negocjacji Pani Wójt Anna Kusy Kłos i Pan Wojciech Konarski Starosta Gryfiński podpisali porozumienie dotyczące przewozów na linii komunikacyjnej GRYFINO-PACHOLĘTA – MARWICE - GRYFINO.

,,Po raz kolejny problemy związane z liniami komunikacji zmuszają nas samorządowców do dodatkowych nakładów finansowych na istniejące już linie, nie możemy jednak pozwolić by mieszkańcy tych małych miejscowości nie mogli dojechać do urzędów, pracy, szkół, placówek zdrowia czy instytucji kultury, dlatego podjęliśmy decyzje o  zwiększeniu nakładów finansowych aby nie zamykać linii komunikacyjnej –stwierdziła Wójt Widuchowej Anna Kusy Kłos na wczorajszym spotkaniu –spotykam się obecnie z mieszkańcami małych miejscowości w całym województwie i przeraża mnie ogrom tego problemu. Mam nadzieje, iż w następnym roku nie będziemy musieli znów zmierzyć się z podobnymi problemami i wybierać pomiędzy…”

czytaj więcej


27 wrz
2019

PRZERWA W KURSOWANIU AUTOBUSÓW

W ślad za pismem Starostwa Powiatowego w Gryfinie Nr KM.7140.3.2019.UP informujemy mieszkańców, że od 1 listopada 2019 r. przewozy na linii komunikacyjnej Gryfino-Pacholęta-Marwice-Gryfino nie będą wykonywane.

czytaj więcej