herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ślad za informacjami otrzymanymi ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie przekazujemy obowiązujący w 2019 r. rozkład jazdy autobusów na trasie Gryfino-Czarnówko-Pacholęta-Marwice-Gryfino.

Wpisany przez: Mariusz Gralak