herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem uczniowie Szkoły Podstawowej w Widuchowej przyjęli nowe szafki na szkolnych korytarzach. W czasie wakacji zakupiono i zamontowano szafki dla wszystkich uczniów klas IV - VIII. W środę 19 września Pani Wójt Anna Kusy - Kłos współnie z dyrektorem szkoły Stanisławem Domaradzkim wręczyli klucze do szafek kolejnej klasie. Rozwiązanie stosowane od dawna w innych placówkach przynosi wiele korzyści: w szkole panuje porządek, każdy uczeń ma swoje własne miejsce, w którym może schować swoje ubrania i podręczniki, posiada kluczyk, który gwarantuje mu prywatność, uczy się też odpowiedzialności. Dzięki własnej szafce uczeń unika dźwigania w plecaku masy niezbędnych do nauki książek,  ma własną bezpieczną przestrzeń i dostęp na każdej przerwie.


Wpisany przez: Andrzej Stachura