herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Jedną z pierwszych inwestycji w roku 2015 była modernizacja oświetlenia ulicznego w całej Gminie Widuchowa. Dzisiaj pewnie już nie pamiętamy starego oświelenia, przyzwyczailiśmy się do nowego i wydaje się nam, że tak byo od zawsze. W 2015 r. wymieniono 420 lamp rtęciowych na nowoczesne energooszczędne lampy ledowe. Koszt inwestycji to kwota 813400 zł. Roczne oszczędności na energii elektrycznej to 40 tys. zł a dodatkowe 35 tys. zł  to oszczędności na usługach konserwacyjnych. To właśnie z tych oszczędności stale, co roku montowane są sukcesywnie nowe lampy w miejscowościach. Tam, gdzie istnieje infrastruktura energetyczna montowane są oprawy ledowe na słupach, a tam, gdzie jej brak, montowane są lampy solarne. W tym roku dodatkowe punkty świetlne pojawiły się również w Widuchowej, w miejscach, które od dawna wskazywali radni i mieszkańcy. 

Zobacz materiał na portalu Facebook

Wójt Anna Kusy - Kłos w wideowywiadzie - o nowych punktach świetlnych.

Wpisany przez: Andrzej Stachura