herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 marca 2018 r. o godz.9.30 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Kontrola funkcjonowania i działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w latach 2016-2017.

Wpisany przez: Mariusz Gralak