herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 28 lutego 2018 r. w sali remizy OSP w Widuchowej odbył się wieczór autorski Andrzeja Krywalewicza, który zaprezentował swoją pierwszą książkę pt. "Tam, gdzie zatrzymał sie pociąg", będącą zbiorem wspomnień pierwszych osadników przybyłych po zakończeniu II Wojny Światowej na ziemie dzisiejszego powiatu gryfińskiego. Na kartach książki znalazły się m.in. wzruszające wspomnienia mieszkanek naszej gminy Pani Marii Burchot z Widuchowej i Pani Marii Karmanowicz z Krzywina, które zaszczyciły nas tego wieczoru swoją obecnością. Autor w przepiękny sposób opowiedział o pracy nad książką oraz o swoich spotkaniach z osadnikami, podczas których spisywał ich relacje: te wzruszające i te budzące grozę. Andrzej Krywalewicz podkreślił, że miał wielkie szczęście spotkać na swojej drodze wspaniałych ludzi i dzięki nim udało mu się ocalić od zapomnienia ważny fragment historii życia naszych mieszkańców.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: gospodarz gminy Anna Kusy - Kłos,  wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak, Ewa Dudar - radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Teresa Sadowska - Wójt Gminy Banie i Arkadiusz Rutkowski - wydawca książki.

   

Fot. Arkadiusz Rutkowski

Po zakończeniu prezentacji licznie przybyli mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania z autorem i współautorkami książki. Można było kupić egzemplarze książki, które Pan Andrzej Krywalewicz podpisywal każdemu nabywcy dołączając indywidualną dedykację. Jak zapowiedział autor, pragnie kontynuować swoją pracę i już gromadzi materiały do kolejnego tomu wspomnień.

Spotkanie przygotowały panie Renata Roman, Małgorzata Jurkowska, Maria WoźniakDaria Piasecka we współpracy z Urzędem Gminy i OSP Widuchowa. W programie artystycznym wzięły udział Magdalena Piasecka, Laura KubickaJulia Zawadzka oraz dzieci ze Świetlicy Wiejskiej w Widuchowej Julia, Raul, Kacper, Tomek i Wojtek. Wszystkim organizatorom i utalentowanym artystom dziękujemy za wysiłek i zaangażowanie w organizację wieczoru autorskiego.

Wpisany przez: Andrzej Stachura