herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W Gminnym Przedszkolu w Widuchowej od połowy września są prowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe. Prowadzą je nauczycielki placówki: M.Furman i A.Sojka-Durejko. Motto w pracy z najmłodszymi wyraża się w dwóch myślach: „Podążając za dzieckiem widzimy świat w innych kolorach” oraz „Dzieci mają prawo być dziećmi, ale to od nas zależy jakimi będą dorosłymi”. Zajęcia prowadzone są po realizacji podstawy programowej, raz w tygodniu, dla każdej z grup wiekowych.

Pani Małgosia prowadzi zajęcia kółka plastycznego, gdzie dzieci poprzez zabawę zapoznają się z podstawowymi środkami plastycznego wyrazu: kolorem, formą, fakturą, kompozycją. W swobodzie twórczego działania dzieci mają możliwość odkrycia, że udana praca plastyczna to taka, przy której powstawaniu wszyscy czerpią satysfakcję ze wspólnej zabawy. Zajęcia prowadzone są według sprawdzonego, autorskiego programu, w którym dzieci poznając różnorodne techniki plastyczne eksperymentują z kolorem, kształtem i materiałem. Wpływa to na wyzwalanie kreatywnej postawy oraz zachęca do rozwijania dziecięcych talentów. W swojej pracy nigdy nie zapominają jednak, że najważniejsza jest dobra zabawa!

Pani Ania prowadzi zajęcia teatralno-taneczne, gdzie dzieci uczą się kroków tanecznych i prostych układów choreograficznych, kształtują świadomość własnego ciała i przestrzeni oraz wyrabiają poczucie rytmu. Poprzez rozbudzanie u dzieci zainteresowania teatrem, każde dziecko odkrywa w sobie naturalne predyspozycje i uzdolnienia, a to  skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania. Zabawa tańcem, jak i teatrem posiada wiele walorów oraz sprawia ogromną radość i przyjemność. Autorski program pozwala na szerokie wykorzystanie tej dziedziny sztuki w przedszkolu. Istotą jest  możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami i oderwanie od rzeczywistości.

A.Sojka-Durejko i M.Furman