herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Pani Daniela Mach została wybrana sołtysem sołectwa Czarnówko na kolejną kadencję. W skład rady sołeckiej weszli: Paulina Kurzeja, Natalia Kloske i Piotr Wermuth.  Serdecznie gratulujemy nowo wybranym członkom rady sołeckiej i Pani sołtys oraz życzymy wytrwałości i pomysłowości w działaniu na rzecz mieszkańców Czarnówka.
Należy wyróżnić mieszkańców, którzy licznie przybyli na zebranie. Na listę obecności wpisało się aż 48 mieszkańców.

Wpisany przez: Mariusz Gralak