herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1 czerwca 2024 r. Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2024 r. przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych: BRAVO oraz BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak