herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

16 maja br. w siedzibie Urzędu Gminy podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska EkoWodrol sp. z o.o. na „Budowę, modernizację i wyposażenie stacji uzdatniania wody na terenie gminy Widuchowa”.
Umowę w imieniu wykonawcy podpisał Rafał Wojciechowski - wiceprezes Zarządu, a w imieniu gminy Paweł Wróbel - Wójt Gminy, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Bachty. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: kierownik budowy Jacek Lehmann (z ramienia wykonawcy) oraz zastępca wójta Andrzej Stachura i dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej Agata Rebizak.
Koszt inwestycji to 5 103 639,00 zł.
Taka inwestycja to przede wszystkim radykalna poprawa funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz budowa nowej stacji w Czarnówku.

Wpisany przez: Mariusz Gralak