herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy o kontynuacji cyklu kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Widuchowa.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów. W dalszej kolejności, już w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa będą porównywane ilości zużytej wody do ilości wywiezionych nieczystości ciekłych przez uprawnione do tego podmioty.
Miejscowościami podlegającymi kontroli będą: Pacholęta oraz Czarnówko (kontrola przewidziana w dniach 29.02.2024 r. - 01.03.2024 r.).
 

Wpisany przez: Mariusz Gralak