herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

20 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Widuchowa podpisana została umowa na wykonanie i dostawę nowego samochodu asenizacyjnego ZSAK10000 na podwoziu DAF FA LF290. Nowy wóz wykona wyłoniona w postępowaniu przetargowym lokalna firma P.U.P. Pomot Chojna. Będzie to pojazd wyposażony w beczkę o pojemności 8 m3 oraz mniejszy zbiornik na wodę czystą o pojemności 2m3.
Koszt całkowity 908 970,00 zł, z czego środki zewnętrzne 724 722,00 zł (pochodzące z uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacyjnej).
Umowę podpisali z ramienia wykonawcy Leszek Siatka – Prezes Zarządu, Marcin Górny – Prokurent, a w imieniu gminy, Paweł Wróbel – wójt gminy oraz Marcin Bachta – skarbnik gminy przy udziale z-cy wójta – Andrzeja Stachury, dyrektora ZGK w Widuchowej - Agaty Rebizak i kierownika referatu inwestycji – Mariusza Gralaka.

Wpisany przez: Mariusz Gralak